LDL introduceert Donaldson nanofiber-filter in feed

LDL Bulkhandling B.V. introduceert in samenwerking met Donaldson Nederland B.V. een nieuwe ontstoffingstechnologie in de diervoederindustrie. Deze technologie is uiteraard ook beschikbaar voor alle andere sectoren die vragen om een efficiënte ontstoffing op basis van filtermedia die zijn vervaardigd van nanofibers.

Veevoederbedrijf ABZ Diervoeding in Nijkerk profiteert als een van de voorlopers inmiddels van de vele voordelen van nanofiber-technologie. “Om de meerwaarde van dit systeem vast te stellen hebben we in onze fabriek met LDL Bulkhandling eerst een pilot opgezet”, aldus Jacob van de Kamp, technisch bedrijfsleider bij ABZ Diervoeding. “Aanleiding voor de pilot was de broodnodige vervanging en opschaling van drie bestaande DCE Dalamatic enveloppenfilters. De DCE-kasten stonden echter min of meer ingeklemd in de fabriek, zodat de ruimte ontbrak om groter te bouwen. LDL Bulkhandling stelde daarom voor testen uit te voeren met het nanofilter.”

  • Filterkast bij Jacobs Douwe Egberts

  • Ronde tubelures op de filterkast maken het mogelijk de filterpatronen stofvrij te vervangen

  • Een kleiner type filter voor de afzuiging van een blaastransport in de fabriek

Uitdaging

Naast de bestaande kasten werd een opstelling gerealiseerd met het DFE Donaldson cartridgefilter. Dit systeem beschikt over patronen die bestaan uit een ‘spunbonded ultra web’ van nanofibers. Filtertechnologie op basis van vezels op nanoschaal heeft veel potentie, maar is in de veevoederbranche nog nauwelijks bekend. “Als we echter een stap voorwaarts kunnen maken in filter-efficiency en kostenreductie op een plek waar nauwelijks ruimte voor uitbreiding is, dan zijn wij geïnteresseerd”, zegt Van de Kamp. “De uitdaging was niet gering, want het filter staat achter een koeler van producten die vetten en melasse bevatten. Daarbij is de lucht uit de koeler warm en erg vochtig.”

ABZ Diervoeding

Op 12 mei 2018 werd op een hoger gelegen verdieping in de ABZ-fabriek te Nijkerk een DFE Donaldson patroonfilter geplaatst. Via een bypass op het bestaande filter werd ongeveer 15% van het luchtvolume over het nanofilter geleid. Met een totaaloppervlak van 44 m2 lag de filterbelasting op circa 1 m/min, wat voor een nanofilter een gangbare waarde is. Ter vergelijking; bij een enveloppenfilter ligt die waarde op 1,5 tot 1,8. De delta P bleek ook na een half jaar testen binnen de gestelde limieten te blijven van 45 decaPascal bovenwaarde en 30 decaPascal onderwaarde. Een lagere bovenwaarde was mogelijk, maar het belangrijkste was dat de weerstand niet verder opliep en de patronen goed reinigbaar bleven. In februari 2020 werd de pilot beëindigd. “De pilot presteerde uitstekend, zodat we met LDL Bulkhandling het systeem nu opschalen naar een DFE procesfilter”, aldus Van de Kamp.

Arie Blok

Inmiddels hebben ook andere relaties van LDL Bulkhandling B.V. – waaronder diervoerderfabrikant Arie Blok in Woerden – gekozen voor een DFE Donaldson patroonfilter. Ook deze klanten zijn onder de indruk van de hoge filterefficiency (<1 mg/Nm3), de lage delta P (dus een lager energieverbruik van ventilatoren), de compacte bouw, het eenvoudige onderhoud

Toegevoegde waarde

In een markt waar enveloppen- en slangenfilters de standaard zijn, is het soms lastig bedrijven te overtuigen van de voordelen van de DFE cartridge-filters. LDL Bulkhandling B.V. en Donaldson Nederland B.V. wijzen daarom bewust op de toegevoegde waarde van installaties die vaak worden gezien als een sluitpost. Het gaat dan om zaken zoals ruimtebesparing, reductie van energiekosten, verlaging van service-intervallen en – als dan toch onderhoud nodig is – de kortst mogelijke down-time. Andere doorslaggevende factoren zijn de betere processtabiliteit en de hogere efficiency van de afscheider, bijvoorbeeld om geuroverlast in de omgeving te minimaliseren. In een wereld waar fijnstof steeds minder wordt geaccepteerd, kan het nanofilter het verschil maken.

Jacobs Douwe Egberts

Koffieproducent Jacobs Douwe Egberts schakelde eind 2017 LDL Bulkhandling B.V. in voor de vervanging van doekfilters voor de schoning van ruwe koffie in haar fabriek in Utrecht. Ook wilde men het luchtdebiet voor de filterinstallatie verhogen van 45.000 naar 55.000 m3/uur. Het stof van ruwe koffie is zeer fijn, maar goed stromend. De koffieproducent vroeg om een voorstel voor zowel een enveloppen- als een patroonfilter, en daarbij uit te gaan van een looptijd van 30 jaar. Een belangrijke eis aan de filterinstallatie is een hoge bedrijfszekerheid met een zo laag mogelijke onderhoudsbehoefte. Andere voorwaarden zijn een hoge afscheidingsgraad (<1 mg/Nm3), een stabiel proces, een compacte bouw en lage operationele kosten over de looptijd van de installatie.

Twee voorstellen

LDL Bulkhandling B.V. werkte twee voor- stellen uit; één voor een Donaldson Dalamatic enveloppenfilter en één voor een DFO Donaldson cartridgefilter. Beide proposities werden geëvalueerd met het oog op bedrijfszekerheid, benodigde ruimte, emissie, energieverbruik en onderhoudskosten. Daarnaast werd ook gekeken naar de ergonomische aspecten van een filtervervanging. Uiteindelijk gunde Jacobs Douwe Egberts LDL Bulkhandling B.V. de levering van een DFO Donaldson cartridgefilter. Deze keuze bood de technische en commerciële ruimte om het filter wat ruimer te dimensioneren dan noodzakelijk was. De installatie met een capaciteit van 55.000 m3/uur bij een weerstand van 5700 Pascal beschikt over 80 filterpatronen met een totaaloppervlak van circa 1.400 m2. De installatie is sedert half 2018 in bedrijf, tot volle tevredenheid van Jacobs Douwe Egberts.

Spunbonded ultra web nanofiber

De nanofiber filtertechnologie is door Donaldson in eigen huis ontwikkeld. Het hart van deze technologie is een filtermedium van ‘spunbonded ultra web’ nanofibers. Het bestaat uit vezels op nanoschaal die tot een zeer fijnmazig web zijn gesponnen. Het geavanceerde materiaal kan uiterst fijne stofdeeltjes uit een luchtstroom afscheiden. Stofdeeltjes van 0,5 micron en groter worden voor 99,999% afgescheiden. Het substraat vervuilt nauwelijks, omdat het stof zich op het web afzet. Bij een omkering van de luchtstroom vindt een snelle reiniging plaats. De drukval blijft laag en de afscheidingsgraad hoog. Emissies kunnen hierdoor worden teruggebracht tot minder dan 0,2 mg/Nm3.