LDL laadstraat voor Coops Mengvoeders

Coops Mengvoeders in Halle heeft naast haar bestaande bulkbelading een nieuwe laadstraat van LDL Bulkhandling in gebruik genomen. Het aantal gereed productcellen is daarmee meer dan verdubbeld. De uitbreiding verschaft de Achterhoekse mengvoederfabrikant de flexibiliteit om haar productiecapaciteit zo efficiënt mogelijk te benutten.

In Halle (nabij Zelhem) produceert Coops Mengvoeders op jaarbasis zo’n 150.000 ton varkensvoer, rundveevoer en meststoffen. Sinds begin dit jaar heeft het bedrijf een tweede locatie aangekocht, namelijk in Winterswijk. In de fabriek van de voormalige WMU (Winterwijkse Meng Unie) produceert men zo’n 25.000 ton maatwerk voeders, waaronder VLOG-voeders. Op dit moment is een klein deel van de productie nog uitbesteed. Het streven is erop gericht om alle omzet in de nabije toekomst weer in eigen huis te produceren en bovendien groei te realiseren. Een belangrijke stap daarbij is de uitbreiding van de fabriek in Halle met een tweede laadstraat.

  • De nieuwe laadstraat optimaliseert het logistieke proces

  • Via een kettingtransporteur en klepkasten worden de gereedproduct-cellen gevuld

Efficiency

“Alles draait om efficiency”, stelt Arno ter Maat, algemeen directeur van Coops Mengvoeders. “We zien de vraag naar voeders op maat toenemen, en daarmee ook het aantal verschillende partijen gereed product. Om versleping te voorkomen, houden we productielijnen en opslag zoveel mogelijk gescheiden. Daarvoor waren meer gereed product-cellen nodig dan de 47 stuks die we tot voor kort hadden. Met de huidige uitbreiding in opslagcapaciteit kunnen we veel efficiënter produceren.”
Een ander aspect is dat het bedrijf per bulkwagen veel ritten per dag naar afnemers realiseert. “Het gros van onze klanten bevindt zich binnen een straal van 50 kilometer van Halle. Dat betekent dat bulkwagens af en aan rijden. Voor een efficiënte belevering is het essentieel dat de wagens snel worden beladen en niet op elkaar hoeven te wachten.”

Silo-gebouw

De laadstraat van LDL Bulkhandling biedt Coops Mengvoeders de broodnodige extra opslagruimte, optimaliseert het logistieke proces en verbetert de productie-efficiëntie. “De opslagcapaciteit is uitgebreid met liefst 57 gereed product-cellen”, vertelt Adriaan van Ginkel, technisch adviseur van LDL Bulkhandling uit Ede. Hij is nauw betrokken geweest bij de begeleiding en coördinatie van het project; vanaf sales, ontwerp en engineering tot montage en inbedrijfstelling.

Aanvoerlijnen

De silo’s van de nieuwe laadstraat worden rechtstreeks gevoed vanaf de koelers van de bestaande drie perslijnen, en een maal/ menglijn. Hiertoe zijn de nodige kettingtransporteurs, klepkasten en overige transportcomponenten geïnstalleerd. Om ook producten van de bestaande laadstraat
naar de nieuwe silo’s te kunnen overslaan, is een bestaande elevator verlengd. “Elk product kan in iedere cel worden opgeslagen”, vat Adriaan van Ginkel samen.

Weger en contrasets

Onder de gereed product-cellen bevindt zich een rijdende bulkweger met een ingebouwde zeefmachine, inclusief gruisweger. Het gruis kan uit de weger worden afgevoerd. De bulkweger op wielen is voorzien van 4 krachtopnemers en heeft een laadcapaciteit van 60 tot 80 ton/uur. De weger haalt overeenkomstig de klantorders de bepaalde hoeveelheden uit de betreffende silo’s en stort deze producten in twee ondergelegen contrasets van 12 naast elkaar gelegen hoppers.

Snelle belading

De uitlopen van deze hoppers zijn voorzien van elektropneumatisch bediende schuiven met beladingsflappen. “De bulkwagens worden zodanig onder de contrasets gepositioneerd dat de uitlopen ervan zich precies boven de mangaten bevinden”, legt Arno ter Maat uit. “De bulkwagens kunnen aldus direct, correct en in de kortst mogelijke tijd worden beladen. Opstoppingen behoren tot het verleden.”

Tap- en gruisbunkers

Om vanuit de bulkweger gereed product te kunnen opzakken, zijn achter de contrasets nog 5 tapbunkers en 2 gruisbunkers gemonteerd. “Het gruis vanuit de weger wordt afgevoerd met een schroeftransport”, voegt Adriaan van Ginkel toe. In feite omvat het project nog veel meer elementen, waaronder bordessen, manluiken, roosters, bekabeling en instrumentatie zoals niveaumeters en diverse standsensoren. Ook zijn de transporten voorzien van pneumatisch gereinigde ontstoffingsfilters.
“De kwaliteit die LDL Bulkhandling bij dit project aan de dag heeft gelegd, is dezelfde waarmee wij bekend staan bij ónze klanten”, besluit Arno ter Maat.

Vierkante silo’s

LDL Bulkhandling heeft voor Coops Mengvoeders een laadstraat gerealiseerd met 3 rijen van in totaal 57 vierkante gereed product-cellen. Onder de silotrechters met gladde wanden zijn roosterschuiven gemonteerd. De capaciteiten van de silo’s bedragen 9 m3 (17 stuks), 18 m3 (2 stuks), 23 m3 (34 stuks) en 47 m3 (4 stuks). De silo’s, rijdende weger en contrasets zijn ondergebracht in een strak afgewerkt, 25 meter hoog silogebouw.

Over Coops Mengvoeders

De geschiedenis van Coops Mengvoeders in Halle gaat terug tot de zestiende eeuw. De maalderij is ruim 400 jaar in eigendom geweest van de familie Coops. In 2016 heeft de toenmalige eigenaar Henk-Jan Coops het bedrijf overgedragen aan De Heus, met behoud van de vertrouwde eigen naam en identiteit. Coops Mengvoeders is innovatief en specialist in het maken van voeders op maat. Ondanks de krimpende markt is het klantenbestand van het bedrijf, als gevolg van de kwaliteit van de producten, de gedegen advisering en de betrokkenheid bij klanten, nog steeds groeiende. “Onze werkwijze zorgt voor goede dierprestaties bij onze klanten en beïnvloedt de voerwinst positief. We hebben korte lijnen en staan voor een persoonlijke benadering”, aldus algemeen directeur Arno ter Maat. “Dat wederzijdse vertrouwen is de basis voor langdurige relaties.”